Leipzig Wagner 11 – 15 marts 2021

6.295,-

12/3 Fl. Holl. 13. Tristan, 14. Lohengrin
inkl. to forestillinger og middag første aften