ALMENE REJSEBETINGELSER


Tilmelding og depositum
Aftale om køb er bindende for begge parter, når depositum er rettidigt modtaget.
Med indbetaling af depositum bekræfter kunden samtidig at acceptere de gældende vilkår for rejsen.
Er depositum ikke indbetalt til tiden bortfalder aftalen.

Priser.
Alle priser er pr. person, når 2 personer deler et dobbeltværelse.

Annulleringsregler.
Mere end 60 dage før afrejsen:
Det indbetalte beløb refunderes med fradrag af depositum.
Fra 60 dage og til og med 31 dage før afrejse:

50% af rejsens pris er tabt.
Fra 30 dage og indtil afrejse:

Hele rejsens pris er tabt.
Ved enkelte rejser kan eksempelvis fly- eller operabilletter medfører længere annulleringsfrist.

Med en sygdomsafbestillingforsikring er man dækket ved aflysning af sin rejse på grund af akut sygdom og andet, der vil fremgå af forsikringsbestemmelserne.
Schønberg Musik&Rejser formidler gerne en rejseforsikring.

Det er en betingelse for at deltage i arrangørens rejser, at man er 100% selvhjulpen.
Man kan klare sig selv på trapper, brosten – også med sin kuffert – samt på udflugter til fods. Man skal være almindeligt godt gående.
Er man dårligt gående eller kan man ikke følge med gruppen, har rejselederen lov til at bede dig afstå fra en udflugt eller et arrangement
(pengene refunderes ikke). Er du i tvivl om, hvorvidt du kan deltage på en given rejse, er du altid velkommen til at ringe og spørge.

Annulleringer & Ændringer.
Vi tager forbehold for nødvendige ændringer eller aflysninger.
Ved væsentlige ændringer kan kunden omkostningsfrit afbestille sin rejse, mens yderligere krav ikke kan gøres gældende.
Dette gælder dog ikke ved ombesætning af en forestilling med kort varsel.
Ombesætninger kan forekomme og kan generelt ikke lægges bureauet til last.
Arrangøren kan med 35 dages varsel aflyse en planlagt rejse, hvis deltager antallet ikke er tilstrækkeligt.

Prisændringer efter aftalens indgåelse.
Priser er baseret på de til enhver tid gældende afgifter, tariffer og valutakurser på tidspunktet for rejsens oprettelse.
Arrangøren tager forbehold for prisstigninger/fald p.g.a. ændringer i valutakurser, transportomkostninger, herunder brændstofpriser, skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser, såsom lufthavns-, landings- og startafgifter. En prisforhøjelse skal varsles snarest muligt, senest 20 dage før afrejse og må ikke overstige 10% af rejsens pris. I modsat fald kan kunden omkostningsfrit afbestille rejsen. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles arrangøren umiddelbart efter, at kunden er blevet underrettet om prisforhøjelsen.

Øvrige betingelser.
Ret til ændringer i rejseruter, datoer, priser osv. forbeholdes, hvis det af tvingende grunde skulle være nødvendigt.
Vi tager forbehold for trykfejl i katalog samt på vores hjemmeside.

Reklamationer.
Eventuelle reklamationer under rejsen skal fremsættes over for luftfartsselskabet, arrangørens repræsentant på stedet (rejselederen), arrangøren eller rejsebureauet inden for rimelig tid efter, at kunden har opdaget manglen, således at manglen/fejlen kan afhjælpes med det samme og med mindst mulig ulempe for den rejsende.
Der modtages ikke reklamationer over uensartede værelser.
Rettes reklamationen direkte til det relevante luftfartsselskab eller arrangørens repræsentant på stedet, bør du sikre dig bevis herfor, hvis manglen/fejlen ikke kan rettes på stedet, og du evt. senere ønsker at rejse erstatningssag mod selskabet.
Manglende reklamation vil normalt medføre tab af retten til senere erstatning.
Kan et problem ikke løses tilfredsstillende på stedet, kan klagen fremsættes skriftligt til arrangøren hurtigst muligt efter hjemkomst på mail.
Hvis klagen ikke behandles tilfredsstillende for gæsten eller arrangøren kan sagen henvises til Ankenævnet for pakkerejser, Røjelseskær 11, 3. sal, 2840 Holte, tlf: 45 46 11 00.
Derefter anerkendes ankenævnets kendelser.

Lov & Ret.
Ethvert krav skal afgøres efter dansk ret.